Pihasuunnittelun HINNAT

Suunnitteluprojektit aloitetaan aina henkilökohtaisella kartoituskäynnillä kohteessa, jossa keskustellaan toiveista ja ideoista sekä toteutusmahdollisuuksista.

Kartoituskäynnillä suunnittelija tutustuu pihaan, mahdollisesti olemassa olevaan kasvillisuuteen ja rakennuksiin. Suunnittelukäynnin aikana keskustellaan, mihin pihaa halutaan käyttää ja miltä sen halutaan näyttävän.

KARTOITUSKÄYNTI noin 1-2 h hinta 95€

pihakäynti antaa näkemyksen suunnittelun tavoitteista

Kartoituskäynnin hinta sisältyy pihasuunnitelmaan. Eikä sitä erikseen laskuteta mikäli kartoituskäynti johtaa suunnitelman tilaukseen.
Sis. matkakulut (alle 25 km/suunta)

Pihasuunnitelman kartoituskäynnistä suunnittelija ei toimita mitään kirjallista materiaalia asiakkaalle.

Pihakäyntiä varten tarvitaan: asemakaavapiirros ja tiedot kaava-asetuksista, suunniteltavan alueen mitat, ilmansuunnat sekä maalaji.

Piha kannattaa mitata itse mahdollisimman tarkasti! Tällöin ei tarvita ylimääräisiä mittauskäyntejä.

Matkakulut 0,6 €/km yli 25 km osalta.

Hinnat voimassa Pirkanmaan alueella.

PIHASUUNNITELMA hinta 980  €
Suunnitelma sisältää:

  • Kartoituskäynnin suunnittelukohteessa
  • Pihasuunnitelman luonnoksen
  • Yleis- ja istutussuunnitelman, alle 2000 m2:n suunniteltava alue. (Kysy hinta-arvio suuremmista alueista)
  • Kasvillisuusluettelon ja istutusohjeet
  • Materiaaliluettelon suunnitelmaan liittyvistä pintamateriaaleista, kalusteista ja valaistuksesta

Kartoituskäynnin jälkeen tehdään pihasuunnitelman luonnosversio. Luonnos käydään läpi tarvittaessa yhdessä, ja tehdään mahdolliset muutokset ennen varsinaisen suunnitelman tekoa.

Tarkoituksena on tehdä selkeä ja yksinkertainen pihasuunnitelma, jonka perusteella voit itse toteuttaa pihan oman aikataulusi mukaan tai kilpailuttaa pihan rakentamisen ammattilaisten avulla.

Suunnitelman lisädokumentit 65 € / h – Lisädokumentti voi olla tarkennettu rakennusohje, laaja perennapenkki, vesiaihe, rakennekuva pergolasta tms.

Suunnittelun pohjatiedoiksi tarvittavan asemakaavakuvan tai tonttikartan piirtäminen sekä valmiin suunnitelman muutokset tehdään tuntityönä 65 € / h.


PIHASUUNNITELMAN 3D-havainnekuvat ja video alkaen 550 €

Pihasuunnitelmasta tehty 3D havainnevideo


LUONNOSSUUNNITELMA hinta 500  €


Luonnostelu pihan käytöstä, kasvillisuudesta ja materiaaleista. Ei sisällä tarkkoja korkotietoja, materiaali- /kasvillisuusluetteloja tai työohjeita.

Sisältää kartoituskäynnin kohteessa.


NEUVONTAKÄYNTI (1-2 h)    hinta 95 €

Tästä käynnistä suunnittelija ei toimita mitään kirjallista materiaalia asiakkaalle, poislukien mahdollinen kirjallinen tarjous pihan toteutuksesta.

Mikäli neuvontakäynti johtaa pihasuunnitelman tilaukseen, lasketaan neuvontakäynti kartoituskäynniksi, jolloin se hyvitetään suunnittelun hinnasta.

Pihasuunnittelun hinta on melko pieni osuus piharakentamisen kustannuksista ja usein hyvällä suunnittelulla voidaan säästää pihasuunnitelman hinta toteutusvaiheen aikana.

Pihasuunnittelun sujuva eteneminen edellyttää asiakkaalta aktiivisuutta, suunnitelman/luonnosversioiden kommentoinnissa. Jos suunnitelmaa/luonnosta ei kommentoida kohtuullisessa ajassa (2-4 vko) laskutetaan suunnitelma kokonaisuudessaan.

Pihasuunnitelma laskutetaan kahdessa osassa, ensimmäinen osa, kun suunnittelutyö aloitetaan. Toinen laskutuserä, kun suunnitelma on valmis.


Pihasuunnittelu Kevät voi käyttää suunnitelmakuvia referensseinä ja sosiaalisenmedian julkaisuissa, ilman suunnittelukohteen tunniste- ja osoitetietoja, ellei muuta ole sovittu.

Pihasuunnittelu Kevät on oikeutettu hinnanmuutoksiin.