Pihasuunnittelu uuden tai vanhan pihan avuksi

Pihasuunnitelma on paperilla esitetty kokonaisuus pihan toiminnoista, käytöstä ja kasvillisuudesta.

Suunnitelman voi tehdä avuksi uudispihan rakentamiseen tai vanhan pihan uudistamiseen. Tarkoituksena voi olla uuden puutarhan perustamisen lisäksi pihan toimivuuden parantaminen, pihan hoidon helpottaminen tai tietynlaisen teeman luominen.

Jotta suunnitelma olisi mahdollisimman visuaalinen ja havainnollistava, voidaan suunnitelmasta tehdä myös 3D-havainnevideo tai havainnollistavia 3D kuvia.

Pihasuunnitelma voi olla tarpeen mukaan hyvin yksityiskohtainen kaikkine rakenteineen. Tai ainoastaan kasvillisuuden istutussuunnitelma kasviluetteloineen.

Kasvien käyttö suunnitellaan ensisijaisesti käyttötarkoituksen, kasvupaikan ja kasvien ominaisuuksien perusteella. Asukkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaan suunnitellaan kuitenkin oman näköinen ja toimiva piha. Tai unelmapuutarha.

Selkeän suunnitelman avulla voit toteuttaa pihan itse, oman aikataulusi mukaan, sopia yhteistyöstä myös toteutuksessa tai pyytää vertailukelpoisia tarjouskia useammalta viherrakentajalta.

Tarkista hinnat hinnastostamme.

Pihasuunnittelun vaiheet

Pihan tai puutarhan suunnittelu aloitetaan noin tunnin mittaisella tutustumiskäynnillä.

Tutustumiskäyntiä varten tarvitaan mitoiltaan tarkistettu tontin asemakaavapiirros mittakaavassa, johon on merkitty olemassa olevat pihan toiminnot.

Kaikki lisätiedot kohteesta auttavat ja nopeuttavat pihasuunnittelu-projektia: asemakaavamääräykset, maaperän koostumus, rinnetontin korkomerkinnät. Ja tietysti omat toiveet ja ideat kasvillisuuteen, pihan käyttöön ja tyyliin liittyen!

Käynnin pohjalta tehdään ensin luonnos. Siihen on sijoiteltu pihan eri toiminnot, kuten leikkialueet, kulkureitit, autopaikat. Luonnos käydään yhdessä läpi ja siihen tehdään tarvittavat muutokset. Voit myös halutessasi toteuttaa pihan jo tämän luonnoksen pohjalta.

Luonnoksen jälkeen rakentuu valmis pihasuunnitelma

Valmis pihasuunnitelma sisältää

  • Havainnollisen yleissuunnitelman mittakaavassa 1:100 tai 1:200, jossa esitetään kasvien istutuspaikat sekä kulkuväylien ym. pintamateriaalit.
  • Luettelon käytettävistä kasveista sekä yleisohjeet istutustöihin
  • Lisäksi listan muista suunnitelmaan liittyvistä materiaaleista ja ohjeita niiden käytöstä

Niin halutessasi, saat pihasuunnitelmastasi myös havainnolllistavan 3D videon ja kuvia.

Pihasuunnitelma toimitetaan sähköisessä muodossa. Suunnitelman lisäksi voit tilata työtä helpottamaan ja pihasuunnitelmaa täydentämään lisädokumentteja, esimerkiksi pihan hoitosuunnitelman tai tarkemmat työohjeet kiveyksen tekoa varten ym.

Esimerkkejä pihasuunnitelman lisädokumenteista:

Työohjeet – Selvitys jonkin suunnitelmaan liittyvän yksityiskohdan toteuttamisen työvaiheista ja materiaaleista. Esimerkiksi kiveyksen tai perennapenkki toteutus.

Hoito-ohjeet – Selvitys suunnitelmaan liittyvän alueen kasvillisuuden hoidosta tulevaisuudessa.

Täydentävät kuvat – Tarkempi, havainnollistava kuva jostakin suunnitelman yksityiskohdasta. Esim. vesiaihe, kivipuutarha tms.