Pihasuunnittelu Kevät

kevätpiha

Suunnittelu aloitetaan kartoituskäynnillä, jossa keskustellaan toiveista ja ideoista sekä toteutusmahdollisuuksista. Kartoituskäynnillä suunnittelija tutustuu pihaan, mahdollisesti olemassaolevaan kasvillisuuteen ja rakennuksiin. Suunnittelukäynnin aikana keskustellaan, mihin pihaa halutaan käytää ja miltä sen halutaan näyttävän.

Ota yhteyttä: 045 112 5066 tai sähköpostilla