Pihasuunnitelma

Pihasuunnitelma on paperilla esitetty kokonaisuus pihan toiminnoista, rakenteista, materiaaleista ja kasvillisuudesta. Lisäksi suunnitelmassa on tietoja kasvualustoista, pohjarakenteista sekä istutustöistä, yms. joiden avulla saat pyydettyä kattavan tarjouksen pihan toteutuksesta tai rakennettu aitse pihan.

Suunnitelman voi tehdä avuksi uudispihan rakentamiseen tai vanhan pihan uudistamiseen. Pihasuunnitelma voi ottaa kantaa myös pihan remonttitoimenpiteisiin ja muutoskohteisiin.


Pihasuunnitteluprojektit aloitetaan aina henkilökohtaisella kartoituskäynnillä kohteessa, jossa keskustellaan toiveista ja ideoista sekä toteutusmahdollisuuksista suunniteltavaan pihaan liittyen.

Kartoituskäynnillä suunnittelija tutustuu pihaan, mahdollisesti olemassa olevaan kasvillisuuteen ja rakennuksiin. Lisäksi kartoitusäynnin aikana keskustellaan, mihin pihaa halutaan käyttää ja miltä sen toivotaan näyttävän.

Pihasuunnitelman kartoituskäynnistä suunnittelija ei toimita mitään kirjallista materiaalia asiakkaalle.


Kartoituskäynnin jälkeen tehdään käynnin perusteella pihasuunnitelmasta luonnosversio. Luonnos ei sisällä tarkkoja materiaali- ja kasvillisuusluetteloita tai toteutusohjeita ym. yksityiskohtaista tietoa, jota on pihasuunnitelma-dokumenteissa.
Luonnoksessa esitellään esim. istutusalueet, pintamateriaalit ja kasvillisuus yleisellä tasolla, pihan toimintojen sijainnit sekä kulkuväylät.
Luonnos käydään läpi tarvittaessa yhdessä, ja tehdään mahdolliset luonnoksen muutosversiot ennen varsinaisen suunnitelman tekoa.

Kartoituskäynnin jälkeen tehdään käynnin perusteella pihasuunnitelmasta luonnosversio. Luonnos ei sisällä tarkkoja materiaali- ja kasvillisuusluetteloita tai toteutusohjeita ym. yksityiskohtaista tietoa, jota on pihasuunnitelma-dokumenteissa.
Luonnoksessa esitellään esim. istutusalueet, pintamateriaalit ja kasvillisuus yleisellä tasolla, pihan toimintojen sijainnit sekä kulkuväylät.
Luonnos käydään läpi tarvittaessa yhdessä, ja tehdään mahdolliset luonnoksen muutosversiot ennen varsinaisen suunnitelman tekoa.


Varsinainen pihasuunnitelma tehdään luonnossuunnitelman pohjalta. Pihasuunnitelma koostuu kahdesta suunnitelmakuvasta, joista toisessa on:

  • kasvillisuus luetteloituna
  • istutusohjeet
  • mahdollisia hoito-ohjeita kasvillisuudelle
  • kasvualustatiedot

Toinen kuva sisältää:

  • toteutusohjeita
  • tietoja pohjarakennekerroksista ja korkeuksista
  • materiaaliluettelon määrineen
  • esimerkit valaisimista sekä kalusteista ja rakenteista

Pihasuunnitelma ei sisällä pihanrakenteista rakenne- tai lupakuvia (esim. katettu terassi, pergola tai piharakennukset)